Dyrektor szkoły -  mgr Wioleta Mataczyńska

Nauczyciele:

mgr Maria Chruściel

mgr Katarzyna Kolubczyńska

 mgr Maciej Krysiak

mgr Janusz Liberski

mgr Marzena Nowak

mgr Ewa Walkowiak

mgr Aleksandra Wasela

mgr Elżbieta Wawrzyk

mgr Natalia Wawrzyk

 mgr Wioletta Włodarczak

.......