W naszej szkole od września 2012 rozpoczęły naukę również dzieci sześcioletnie. Decyzja rodziców była trudna, jednak ilość argumentów „za” była przeważająca. Dzieci te szybko zaczęły myśleć logicznie, rozpoznawać litery, czytać proste wyrazy, nie miały problemu z zapamiętywaniem, ani z wykonywaniem prostych działań matematycznych. W środowisku rówieśniczym oraz dzieci starszych nie miały kłopotów z aklimatyzacją oraz aktywnym działaniem w grupie. Od pierwszego dnia roku szkolnego, bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach szkolnych oraz sumiennie wykonywały prace domowe. Zdarzały się jednak momenty dekoncentracji i braku skupienia, wynikające ze zmęczenia po zajęciach pozaszkolnych. Momenty te udało się przezwyciężyć poprzez mobilizację oraz dobry plan dnia. Polega to na odpowiednim podziale czasu pracy i odpoczynku, a także pomocy ze strony rodziców – indywidualne czytanie, pisanie oraz relacjonowanie różnych wydarzeń. Stosowną pracę wykonują również nauczyciele, którzy umiejętnie dobierają treści programowe i pozytywnie motywują dzieci.